Nee, iedereen zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut, dit heet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). U hebt dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. De fysiotherapeut maakt dan een analyse of de klachten vanuit het bewegingsapparaat komen en dus te behandelen zijn door een fysiotherapeut. Als dit zo is kan het uitgebreide onderzoek en de behandeling direct volgen. De fysiotherapeut is dan verplicht om een korte samenvatting van de klachten/diagnose naar de huisarts te sturen.

Ja, de kosten die door ons gedeclareerd worden zijn met of zonder verwijzing gelijk. Bij een eerste afspraak zonder verwijzing (DTF) wordt er echter een aanvullend tarief in rekening gebracht voor de eerste screening en rapportage naar huisarts. Dit is eenmalig en komt ongeveer op €10,- (dit bedrag verschilt per zorgverzekeraar).

Dit is erg afhankelijk van uw zorgverzekering. De meeste fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Als u dus een aanvullende verzekering heeft, kunt u in de polisvoorwaarden/vergoedingenoverzicht terug vinden hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Na een operatie worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald (als deze toereikend is, zo niet dan worden ze aan de patiënt in rekening gebracht). Daarna wordt de zorg voor een bepaalde periode (meestal 3,6 of 12 maanden) uit de basisverzekering vergoed.

Ja, zie hiervoor het kopje samenwerking elders op onze website. Onze visie is dat samenwerken betekend dat de patiënt hierdoor beter geholpen wordt. Korte lijnen, direct overleg en/of doorsturen naar o.a. huisartsen, specialisten, sportartsen, podotherapeuten e.a. .